Mali zbor tvornice smijeha (3.-7. god.)

MALI ZBOR TVORNICE SMIJEHA (3 – 7 GOD.)

osmišljena je s ciljem provođenja glazbenog programa s djecom predškolske (od 3 do 7 godina) u trajanju 45 minuta dnevno (kraći program), dva puta tjedno.  Temeljit će se na sljedećim glazbenim područjima: pjevanje, slušanje glazbe, sviranje i elementi glazbene kreativnosti.

U sklopu radionice odvijat će se edukacija i poticanje kreativnog izražavanja djece, poštujući  dječje potrebe i stvarne interese te će se na taj način stvarati uvjeti za kvalitetno življenje u zajednici.

Pon: 17.00 -17.45;   /   Sri: 17.00 – 17.45 ………………….. Cijena 150,00 kn

Saznaj više…