Rođendaonica i igraonica „Tvornica smijeha“ egzistira u sklopu Udruge za unapređenje društvenog života i slobodnog vremena djece "Tvornica smijeha“
O nama

Rođendaonica i igraonica “Tvornica smijeha” egzistira u sklopu Udruge za unapređenje društvenog života i slobodnog vremena djece “Tvornica smijeha”.

Cilj nam je kvalitetno oblikovati i organizirati slobodno vrijeme djece te im ponuditi zanimljive i edukativne sadržaje.

U sklopu naše igraonice će se odvijati edukacije i radionice kreativnog izražavanja djece, poštujući dječje potrebe i stvarne interese te će se na taj način stvarati uvjeti za kvalitetno življenje u zajednici.